Branchedansk

Branchedansk er nu tilgængeligt for alle, der abonnerer på den fulde dansk.nu-pakke.

Branchedansk retter sig mod Danskuddannelse 1 Start/Midt og Danskuddannelse 2 Start. Branchedansk består af fire ensartede materialer:

•Detail
•Køkken
•Lager
•Landbrug

Materialerne arbejder med delvist autentiske arbejdssituationer. Det baserer sig på videoer, der i nogen grad viser de faktiske mennesker, der varetager arbejdet, og som taler, som de normalt gør i den givne arbejdssituation. Ud over dialogen er der lagt vægt på relativt lange rent visuelle situationer, der kan danne udgangspunkt for videre snak om arbejdskultur. Materialet arbejder fra den større kontekst til at gå mere i detaljen med de sproglige elementer.

Alle materialer er inddelt i 5 kapitler med følgende fokus:
1.Præsentation
2.Ting på arbejdspladsen
3.Pause
4.Handlinger på arbejdspladsen
5.Afslutning på dagen

Hvert alle kapitler består af følgende sektioner
•Introduktion
•Dialog bearbejdet
•Sætninger
•Ord
•Lyd og skrift
•Dialog - Autentisk sprog

Introduktion
Viser en video uden lyd. Videoen viser en tillempet autentisk arbejdssituation. Her sættes konteksten for det sprog, der skal arbejdes med.

Dialog bearbejdet
Her arbejder kursisterne med en forenklet udgave af den dialog, der udspillede sig i arbejdssituationen. De ser videoen med den forenklede dialog. De arbejder med udtale, at matche replikker, selv at indtale en kort replik og at sætte en del af dialogen sammen. Det hele foregår med lyd og billeder.

Sætninger
Her arbejder kursisterne med sætninger i relation til de handlinger, der udspiller sig i videoen.
De arbejder med at udtale sætninger, og de matcher lyde og billeder.

Ord
Her arbejder kursisterne med de enkelte ord, der optræder i replikker og sætninger. De træner udtale, og de matcher lyde og billeder.

Lyd og skrift
Her arbejder kursisterne med videoens ordforråd, men nu med fokus på forbindelsen mellem lyd og skrift. De arbejder med at identificere forlyde i ord, at identificere mængde af stavelser i ord, at skrive enkle lydrette ord og med identificering af substantiver i ental og flertal.

Dialog - Autentisk sprog
Her ser kursisterne igen videoen, der ligger til grund for øvelserne. Nu med det autentiske sprog.

Demo
Se kapitel to til Detail her