Det mobile sproglaboratorium

Det mobile sproglab sætter fokus på den autentiske samtale og på det sprog, kursisten møder i sin hverdag. Det mobile sproglab giver eksempler på hverdagssamtaler og hvordan, man kan arbejde med disse i undervisningen. Eksemplerne skal danne afsæt for kursisternes egen produktion af tilsvarende materiale, der kan anvendes i undervisningen.

Indhold

Det tematiske fokus for Det mobile sproglabs første materiale er arbejds- og hverdagssamtaler. Materialet er bygget op omkring 10 film med eksemplariske samtaler og tilhørende opgaver. De 10 film kan downloades til brugerens mobiltelefon.

Emnerne for de ti samtaler er:

  • Naboen
  • Supermarkedet
  • Vuggestuen
  • Legepladsen
  • Caféen
  • Veninder
  • Telebutikken
  • Kantinen
  • Pausen
  • Chefen

Herudover rummer Det mobile sproglab en række bevidstgørende tekster om samtaler og samtaleroller samt gode råd om og forslag til, hvordan man selv kan arbejde med m-læring i praksis.

Niveau

Mellemniveau

Danskuddannelse 2, modul 4-5

Danskuddannelse 3, modul 3-4

CEFR: B1

Studieform

Holdundervisning

Sprog

Dansk

Demo
Se den føste samtale her