WorkSim

WorkSim retter sig mod SoSu-området og Au-pair og træner det mundtlige sprog i en beskæftigelsesrettet kontekst.

Materialet er et begyndermateriale inden for de to områder. Det har engelsk som arbejdssprog. Det er således – i det omfang man kan engelsk – muligt at få kulturel baggrundsviden om de to fag, ligesom det sprog, der trænes også gives i den engelske version.

Fokus i materialet er det mundtlige sprog. Kursisterne gives rig mulighed for at træne deres mundtlige sprog, idet en lang række øvelser trækker på talegenkendelse. Kursisterne gives såvel et fagligt ordforråd som kommunikative talehandlinger af relevans for området.

Materialet består af træningsopgaver og øvelser og en afsluttende quiz.

Emner i WorkSim

SoSu
 1. Almen kommunikation
 2. Personlig hygiejne
 3. Navne på kropsdele
 4. Bandage
 5. Medicin og medicinering
 6. Løfte og flytte beboere
 7. Palliative omsorg og død
 
Au-Pair
 1. Hjemmet
 2. Børn
 3. Rengøring og madlavning 
 

Demo
Prøv en demo på materialet her.