Jagten på Arnestedet

Jagten på Arnestedet er et 3D spilunivers til tilegnelse af dansk som fremmed- og andetsprog på begynderniveau. Der er fokus på sprog og kultur.

Indhold:

Jagten på Arnestedet består af tre dele:

  • Færdighedstræneren: Her trænes de grundlæggende sproglige strukturer, ordforråd, syntaks og grammatik. Der gives desuden introduktion til dansk kultur. Færdighedstræneren indeholder eksempler, øvelser og afsluttende quizzer.
  • Spildelen: Her er der mulighed for at afprøve sine sproglige og kulturelle færdigheder. Jagten på Arnestedet består af i alt 5 spilbaner, hvor man bevæger sig rundt i et 3D-miljø. På hver bane skal man udføre en række missioner, hvor det tilegnede sprog kommer i anvendelse.
  • Udtaletræneren: Her er der mulighed for at træne sin udtale af enkeltord. Der er ordliste opdelt i tre sværhedsniveauer i forhold til udtale. Udtaletræneren analyserer det producerede sprog og giver anvisning på særlige problemområder og ordlister til træning af specifikke udtaleproblemer.

Jagten på Arnestedet består af i alt 5 units med hver 5 lessons.

Niveau

Begynderniveau

Danskuddannelse 2, modul 1-3

Danskuddannelse 3, modul 1-2

CEFR: A1 og A2        

Studieform

Selvstudie

Blended learning

Sprog

Dansk og engelsk

Demo
Se Sektion 1 i Kapitel 1 her