For ikke læsere

For ikke læsere er et begyndermateriale særligt rettet mod Danskuddannelse 1. Der arbejdes udelukkende med det mundtlige sprog, og alt uden brug af tilhørende tekst.

Materialet er bygget op over en række begyndertemaer: Alfabetet, Døgnets rytme, Indkøb, Klokken, Krop og sundhed, Måltider, Præsentation og Tal. I alle tilfælde arbejdes der først med et kernebegreb (substantiv eller verbum), derefter opbygges der sætninger og til sidst arbejdes der med spørgsmål-svar-strukturer. Der er altid en række ensartede sætninger, hvor basis er det samme og blot et enkelt ord udskiftes.

Alle ord og sætninger er forsynet med illustrative billeder. Der gives mundtlig eksempel, som kursisten efterfølgende kan indtale egen version af. Der er tilknyttet talegenkendelse til kursisternes version, så de også får en markering af deres korrekthed.
 

Demo
Se sektion 1-3 her